<bdo id='hpdnrm25'></bdo><ul id='lwh8mdsx321wfc'></ul>
   <tfoot id='h7w80'></tfoot>
   <i id='ek9b6t'><tr id='9vi6gs4udrxvf'><dt id='3gly3zi5'><q id='737uuh39qwl'><span id='p3rmmyl6s0gt'><b id='f2popjphuj'><form id='usekys'><ins id='v42z21me'></ins><ul id='xbwf77e2snawre'></ul><sub id='twqtuynbbaw'></sub></form><legend id='yezehtppc7w9dz'></legend><bdo id='fzlzl'><pre id='j9pe'><center id='h4lqgw30'></center></pre></bdo></b><th id='zvdpi4yicyo'></th></span></q></dt></tr></i><div id='zj95r'><tfoot id='jvws'></tfoot><dl id='cz4bxvg'><fieldset id='j3vrj'></fieldset></dl></div>
   1. <legend id='hdltwf'><style id='ub2oxc7c9t'><dir id='emk8oro6j'><q id='n4rs'></q></dir></style></legend>

    <small id='97ucb2'></small><noframes id='h8bwvs153w3coych'>

   2. Cách nhìn nhận tình hình kinh tế hiện nay: Đối mặt với sự phân hóa và tăng tốc chuyển đổi | Kinh tế | Cơ cấu | Ngành

    Tác giả: nhà cái kimsa phân loại: Kênh tin tức thời gian phát hành: 2021-04-12 08:19:20
    澶濯涓瑰浣璇浠"规灏疯"浼 澶浜らㄥ搴|||||||

    锛棰锛澶濯涓瑰浣璇浠启规灏娆¤疯浼伙姹锛涓捐ㄨ琛涔涓锛

    舵-缃ラ 璁拌 寮褰版堕113ユ寮濮锛缇藉ぇ娓杩ヨ$エ舵碉澶濯4ヤ妇琛涓澶浜ら渚琛璁拌浼涓瑷浜姹绉帮界跺ぇ缁杩甯锛浣浜璇存璁や背规灏娆¤疯璇烽涓瑰规ゆ浣璇璁猴瀵规わ姹琛ㄧず锛 浠娉ㄦ扮界荤涓姝eㄤ妇琛涔涓锛缁灏纭瀹

    姹ㄥ绛涓涓澶濯璁拌崇藉ぇ棰剁О锛缇藉ぇ缇界匡涓瑰ㄨ涓棰涓涓绔恒

    稿虫ㄨ锛

    规绉"澶ц" 荤О"ㄨ╃涓" 缁ユ跺?

    缇藉ぇ杩ュ界舵碉ㄨ$エ宸ヤ绱у杩琛讹涓ゅ浜哄杩濯浣姘璇

    澶ф宸涓锛规宸茬璧㈠浣缃杈惧锛骞跺ㄥ$ョ摇宸濞搴疯宸瀹惧娉灏间宸瀵姝瑰澶浜棰舵锛讳ㄤ╂e寰棰

    3ュ澶锛姘涓诲荤浜烘诲ㄥ灏椤垮琛ㄨ茶缇藉ㄥ藉箍NBC存ラ绉帮浠ㄨ茶涓璇达"浠ラ杩浼缁寰挎堕达涔璁告澶╂╀锛涔璁镐撮裤浠镐俊浠姝eㄨ耽寰杩娆¢涓俱浠蹇椤昏蹇"

    浠杩琛ㄧず锛"浜垫病棰帮浣渚у淇″"诲己璋锛缇藉椤荤版涓寮绁ㄩ借娓瑰姣藉冲姝ゆ″ぇ疯

    澶濯涓瑰浣璇浠风规灏疯浼 澶浜らㄥ搴

    诲ㄧО锛"浠瀵硅宸辩澶澧瑙濂姐镐俊浠浼璧㈠杩娆¢涓俱"

    澶濯涓瑰浣璇浠风规灏疯浼 澶浜らㄥ搴

    规杩杈逛涓绀哄慢锛ㄦe璧㈠浣缃杈惧涓惧锛规楂璋ㄧО"浠灏琛ㄤ涓澹版锛涓娆¢澶ц╋"

    澶濯涓瑰浣璇浠风规灏疯浼 澶浜らㄥ搴

    锛规ㄧО锛"浠澶у棰锛浣锛伙浠浠崇涓撅╋ㄧエ绔抽涔灏变芥绁ㄤ锛"惰哄画病锛ㄧ圭"烘"锛缁杩℃ㄦ涓"璇瀵忠涓句俊"绛撅骞跺舵

    缇藉ぇ缁浠藉锛涓句瀹惰疯达

    缇涓堕村ㄤ锛3凤涓6瑰濮锛缇戒ㄥ宸涓浜蹇璁$エ绁ㄧ抽锛璧㈠缇芥荤澶ч270寮涓句汉绁ㄧ瑙涔姝e寮濮界舵甯澶ч缁版回涓惧缇藉浣烘琛ㄧず锛娆℃荤澶ч疯寰戒ㄥㄤ澶涔浠涓娓妤锛浣锛涔涓句瀹惰〃绀猴濡涓浣浜哄ㄩd抽宸寰冲х╋d涓惧褰灏卞璇ヨ藉ラ璋峰浜荤澶ч┿

    涓句瀹惰〃绀猴颁釜宸靛板姘杩瀵绁ㄨ琛绁锛浜宸宸茬ㄥぇヤ锛冲ㄦ板ㄤ灏卞濮璁$エ锛杩浜藉ㄥ╀跺甯璁$エ缁宸灏涓哄ぇ缁缁渚瑕绀轰ㄣ

    杩浜璁$エ宸ㄥぇ澶版ョ22澶╁灏卞凡是缁寮濮璁$エ浣缃杈惧2ㄥ寮濮璁$エ浜╂e929ュ濮璁$エ$ョ摇宸寰ㄦ宸

    澶濯涓瑰浣璇浠风规灏疯浼 澶浜らㄥ搴

    涓惧澶т俊启

    澶ч澶褰浠寰戒规涓浜璁$エ宸甯缁寰轰涓姝ョ缁璁恒椤垮ぇ瀛挎没有绯画瑭瑰澹路(James Long)璇绗涓璐㈢璁拌锛姣濡ㄤ缃杈惧$ョ摇宸锛濡涓浣浜哄ㄨ涓や釜宸寰棰浼跨璇锛浠骞寸澶ч澶搴璇ュ氨涓浼寰澶裤濡杩涓や釜宸缁澶ヨ娌℃寰虹璁虹璇锛ㄧ存浠寰戒扮被浼肩肩舵姣浠浠娉ラ缁锛e介瑕2-3ㄧ堕达浣涓句汉绁ㄧ缁甯扮

    琛ㄧず锛涓哄惧娉灏间宸涓句汉绁ㄦ规堕磋匡濡涓や浜哄虹板ぇ褰绁ㄦ版ヨ灞锛浠浠寰介瑕浜澶哄惧20寮涓句汉绁ㄥ冲璋璧㈠躲

    涓句瀹惰や背锛浠骞村ぇ涓寸涓や釜涓纭瀹绱ㄤ锛ㄤ浜娓回绁ㄧㄥ锛濡浣缃杈惧$ョ摇宸寰ㄦ宸锛澶ч姘涓诲姘杩瀵缂哄腑绁ㄧ瑰杩琛绁锛杩浼璁╂虹エ缁虹板规涓诲╁ソ碉惰锛ㄥㄧ瀵瑗挎瑰瀹惧娉灏间宸濞搴锋宸锛涓惧瑕ㄩ涓炬ュ澶╂藉濮璁$エ锛杩涔璁╁ぇ寰绁ㄧ杩琛绁ㄧ卞姘绁ㄦ瑰虹板悲璇锛姝わ瀵瑰卞╁ソ璁$エ缁藉ㄥ绋浼虹般

    杩ョ绁ㄦ椋

    版回涓句瀹惰〃绀猴瀹惧娉灏间宸绛ㄥぇュ澶╂寮濮璁$エ宸涔娌℃藉ㄥ寰虹锛浣杩浜宸涔涓浜蹇璁$エ衡锛杩浜虹缁寰寰藉涓鸿ュ翠渚瑕绀轰ㄣ

    绂澶у娉瀛㈡(Nathaniel Persily)琛ㄧず锛寰藉电锛瀵瑗挎广瀹惧娉灏间濞搴锋宸娉娓规缂哄腑绁ㄢ瀵绁ㄢ锛浣锛杩浜宸蹇璁$エ虹缁锛浼ㄦ绁ㄧ抽灏变甯锛褰陪涓惧浠ラ杩杩浜板甯ㄥ缁姣瀵2016骞磋ュ翠涓剧杩琛棰娴

    姣濡涓浣浜哄2016骞翠互寰寮变垮ㄨュ板哄寰╋濡2020骞翠ㄨ涓板虹绁ㄧ甯哥绯璇锛dㄥㄩㄩ绁ㄦ瑰姣锛浠涔藉逛ㄦ翠釜宸缁涓涓ㄦ ╄淬

    ㄦ锛澶ч澶褰浠浠ョラ璋涓浠荤芥荤浣缃杈惧ぇ瀛挎没有绯画楹绾(Michael McDonald)璇绗涓璐㈢璁拌锛浠褰涓瀹浠ョラ浣缃杈惧29寮涓句汉绁ㄨ璋澶鸿蛋锛ら杩涓撮绁ㄩ版圭面楹绾辱〃绀恒

    规灏娆¤疯锛澶浜らㄥ搴

    瑕 ユ锛缃 璐d换缂杈锛瑕_NB17208

    Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

    Đọc thêm
    nhà cái kimsa